• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  •ประมาณ 10 °C ถึงประมาณ +70 °C
  •ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +80 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-40 °C ถึงประมาณ +90 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +125 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-40 °C ถึงประมาณ +90 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +125 °C
 • Temperature Range:
  • -20 °C approx. to +100 °C approx.
  • short time to +120 °C approx. 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: 
  ประมาณ -20 °C ถึงประมาณ + 100 °
1 2 3 next