• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
    • ประมาณ -10 °C ถึงประมาณ 80 °C
    • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +100 °C 
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
    • ประมาณ -20 °C ถึงประมาณ +130 °C
    • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +150 °C