• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-40 °C ถึงประมาณ +100 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +125 °C 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • มีอุณหภูมิไอเสียที่ 180 ° C
  • สามารถกรองไอเสียและให้อากาศบริสุทธิ์ประมาณ 50% เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-40 ° C ถึงประมาณ 190 ° C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +220 ° C
  • สามารถกรองไอเสียและให้อากาศบริสุทธิ์ประมาณ 50% เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง