• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ประมาณ - 10 °C ถึงประมาณ +70 °C
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
    • ประมาณ -45 ° C ถึงประมาณ +65 ° C
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ประมาณ - 10 ° C ถึงประมาณ +60 ° C
  • สามารถรักษารูปร่าง
    เพิ่มหรือลดขนาดได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ประมาณ -20 ° C ถึงประมาณ +60 ° C
1 2 next