• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ -20 °C ถึงประมาณ +70 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +80 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ -20 °C ถึงประมาณ +70 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +80 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ -20 ° C ถึงประมาณ +60 ° C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-20 °C ถึงประมาณ +70 °C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ +80 °C 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ประมาณ-10 °C ถึงประมาณ +60 °C 
1 2 3 next