• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ -40 °C ถึงประมาณ 220 °C
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ -70 ° C ถึงประมาณ 260 ° C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ 280 °C 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-70 ° C ถึงประมาณ 260 ° C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ 280 ° C 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • ประมาณ-70 ° C ถึงประมาณ 260 ° C
  • ใช้ระยะเวลาอันสั้นที่จะถึงอุณหภูมิประมาณ 280 ° C 
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:
  • มีอุณหภูมิไอเสียที่ 180 ° C
  • สามารถกรองไอเสียและให้อากาศบริสุทธิ์ประมาณ 50% เมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง
1 2 next