J 11-6 STAINLESS STEEL SLEEVE
การใช้งาน: เหมาะสำหรับการขนย้ายของเหลวและและอนุภาคขนาดเล็ก
วัสดุ: สแตนเลส
เหมาะแก่การใช้งานสำหรับท่อ:
• J 2-5
• J 2-6


Clamping Range     Order No.
     mm
Clamping Range     Order No.
     mm
25 11-6-025-000 76 11-6-076-000
32 11-6-032-000 102 11-6-102-000
38 11-6-038-000 127 11-6-127-000
51 11-6-051-000 152 11-6-152-000
63 11-6-063-000